Totalt antall sidevisninger

tirsdag 1. mai 2018

1. mai en dag for alle arbeidere?

I dag er det 1. mai. Arbeiderens dag? Eller er det Arbeiderpartiets dag?

Hvorfor jeg stiller spørsmålet? Når man leser hvem som deltar som arrangør, talere, hvem som har sittet i komiteene, så viser dette at man nesten er program forpliktet til å være medlem av Lo og Ap. Nå skal det sies at jeg har kun informasjon fra det som fremkommer i diverse media.

Jeg sitter med en følelse av at denne dagen har blitt til noe som den egentlig ikke var tiltenkt. Denne dagen var tiltenkt som en ytringens dag for arbeiderne rundt omkring i verden. I dag er lærere, sosialøkonomier og vel utdannede folk på venstre siden i norsk politikk med til dels gode jobber og høy lønn som legger premissene for dagen. Er dette et bilde av arbeideren i Norge i dag?

Skal man vitalisere denne dagen igjen, så må den være for alle arbeidere. Uansett politisk ståsted når det gjelder politisk parti, eller hvilket yrke man jobber i. For meg er en arbeider en som er ansatt i lønnet arbeid. Mange arbeidere er organisert i andre fagforeninger enn Lo, og mange er uorganiserte. De som kanskje har mest brukt for denne dagen, det er de som er uorganiserte. Grunnen er at det ofte er disse som har de svakeste vilkårene i arbeidslivet.

Jeg vil anbefale alle til å organisere seg i arbeidslivet. Dette gir ryddige arbeidsforhold, og et enklere bilde for de som forhandler for lønn og andre arbeidsrelaterte spørsmål. Det såkalte 3 parts samarbeidet. Nå er det organisasjonsfrihet i Norge, og slik bør det selvsagt være. Allikevel er det viktig å understreke viktigheten av det å være organisert. Man kan stille spørsmål om hvorfor folk velger å være uorganisert? Kan det ha noe med at vi har det godt nok? Kan det være at fagforeningene ikke tilbyr det folk ønsker? Uansett hva, så finnes det en årsak for alt.

1. mai burde være en dag for alle arbeidere sine rettigheter. På denne dagen skulle en ikke spørre etter politisk farge. Alle partier i Norge er veldig like, med unntak av noen få. Disse kan vel nesten sees på som interesseorganisasjoner mer enn politiske partier. Det jeg prøver å fortelle, er at det politiske landskapet er veldig likt i alle partier. Målet er det samme, og veien til målet er nesten helt lik.

For å vekke arbeidernes interesse for 1. mai, så tror jeg at man må ta diskusjonen om hvem som skal ha rett til å uttale seg på denne dagen, hvilke saker som er dagsaktuelle for arbeidstakerne, og ikke minst gi rom for at arbeiderne er forskjellige. Jeg ønsker at 1. mai skal være en viktig dag for arbeiderne, men for å klare dette må dagen fornyes. Når jeg snakker med arbeidere, som jeg er en del av også, så sier mange at dem finner ingen parole å gå under, og at dette er en dag kun for Arbeiderpartiets medlemmer. Nå skal det sies at jeg er ingen forsker, og har ingen vitenskapelig bakgrunn for å kalle dette en meningsmåling. Men jeg har ører og jeg ser, og for å banne i kirken, så har jeg en god porsjon med norsk bondevett. Dermed tenker jeg over de refleksjonene som jeg gjør.

Min oppfordring er at det bør sees på muligheten for å vitalisere og sette 1. mai opp til den reelle situasjonen av folks meninger i det 21. århundre. Folk kjenner seg ikke igjen i slik dagen blir markert i dag, og derfor tror jeg dette kan være grunnen for at folk avstår fra å delta. Den indre krets i Lo og Ap, og ytre venstre eier dagen slik den er i dag, men de er jo ikke så mange.

Jeg ønsker alle fagorganisasjoner skal delta på lik linje, og at en arbeider vil kjenne seg hjemme uansett politisk farge. La oss gjøre 1. mai til en viktig dag for arbeiderne igjen. Kanskje bør 1. mai komiteene bestå av folk som ikke er medlem av noe politisk parti? Det er mange spørsmål som kan diskuteres opp mot denne markeringsdagen.